Legea Prevenirii

Scopurile activitatii de prevenire sunt:

  • 1. Legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor Aici
  • 2. Drepturi şi obligaţii ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale persoanelor care sunt supuse activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale Aici
  • 3. Fapte contravenționale constatate și sancționate de personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov Aici
  • 4. Spețe cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare la acestea Aici
  • 5. Extras din Procedura operațională privind constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniilor de competență atribuite personalului din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Aici