Supravegherea Pieței

I. Supravegherea pieței în domeniul armonizat

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este autoritate de supraveghere a pieței responsabilă de controlul respectării de către operatorii economici a obligațiilor stabilite de Regulamentul 305/2011, precum și de aplicarea prevederilor cap. VIII al acestuia pentru produsele pentru construcții din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului și pentru controlul focului și fumului.

Activităţile de supraveghere a pieţei produselor constau în:

 • monitorizarea produselor introduse pe piaţă, pentru a verifica dacă ele corespund prevederilor legislaţiei în domeniu;
 • aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformităţii, atunci când sunt constatate abateri.

Acestea se realizează prin elaborarea şi implementarea unui sistem de lucru compus din:

 • proceduri de control;
 • acţiuni de control şi verificare;
 • acţiuni împotriva neconformităţilor constatate;
 • Program sectorial de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii;
 • schimb de informaţii cu alte autorităţi care se ocupă de supravegherea pieţei şi cu organisme notificate;
 • elaborarea de rapoarte şi sinteze;
 • concluzii şi măsuri de corectare şi îmbunătăţire a activităţii de supraveghere a pieţei produselor în vederea îndeplinirii atribuţiilor din legislaţia Uniunii Europene şi din actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene.

Informaţii privind marcajul de conformitate al produselor pentru construcţii pot fi accesate pe pagina dedicată sectorului construcțiilor a Comisiei Europene, respectiv http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/index_en.html

Aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcții pas cu pas https://ec.europa.eu/docsroom/documents/12319/attachments/1/translations/ro/renditions/native

Programul sectorial pentru supravegherea pieței [RO] Aici

Programul sectorial pentru supravegherea pieței [EN] Aici

3.1 Prezentare
II. Supravegherea pieţei mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din domeniul neacoperit de legislația Uniunii Europene de armonizare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este autoritate de supraveghere a pieței pentru mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 88/2012.

Obligaţii ce revin structurii de supravegherea a pieţei conform legislaţiei

În activitatea de supraveghere a pieţei se verifică dacă produsele:

 • Deţin Certificat de introducere pe piaţă (se acordă doar pentru produsele puse la dispoziţiei, pentru prima dată, pe piaţa din România);
 • Au fost notificate (în cazul celor comercializate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori într-un stat AELS care este parte contractantă a acordului privind Spaţiului Economic European, chiar dacă acestea sunt fabricate în conformitate cu norme tehnice diferite de cele la care sunt supuse produsele naţionale);
 • Deţin documente care atestă că acestea au fost comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE

1. LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor. Aici

2. LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE conform OMIRA nr. 607/2008, introduse pe piaţă ca mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, în baza "DECLARAŢIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE". Aici