Programe Europene 2014-2020

Programe Operationale
Programul Operațonal Infrastructură Mare
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Programul Operațional Regional
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 10/6/2020 12:00:00 AM
Programul Operațional Capital Uman
Publicat: 4/12/2020 12:00:00 AM
Programe Transfrontaliere
Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A ROMANIA – BULGARIA 2014 – 2020
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM

Documente proiect:

Descriere Proiect - 11 JVSL.pdf
Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Mecanismul Financiar Norvegian
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Fondul pentru Azil, Migrație, și Integrare - FAMI
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Programul ERASMUS+
Publicat: 4/12/2019 12:00:00 AM
Mecanismul de protecție civilă
Publicat: 5/19/2020 12:00:00 AM

Documente proiect:

rescEU-COVID19-RO