Biblioteca

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, IGSU supune dezbaterii publice următoarele proiecte de acte normative


Proiect de Ordin al inspectorului general al IGSU pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail juridicigsu@yahoo.com, în termen de 10 zile.

Proiect-OIG-Procedura-audit-supraveghere.pdf