Documente Legea nr. 544/2001

Legislație:
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
 • Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
 • Hotărârea nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărărea Guvernului nr. 123/2002
Modele de solicitări ale informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001:
MODALITĂȚI DE CONTESTARE

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG nr. 478/2016. De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr. 544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG nr. 478/2016.

Servicii de copiere a documentelor:

În unităţile Ministerului Afacerilor Interne (conform OMAI nr. 157 din 10 octombrie 2016), costurile serviciilor de copiere a documentelor, aferente unei operaţiuni tehnice de copiere, sunt următoarele:

 • 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A4 sau inferior;
 • 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A3.
Modalităţile prin care se poate efectua plata serviciilor de copiere sunt următoarele:
 • în numerar – la casieria Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, București, B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 10 A, sector 2. Program: LUNI – VINERI, în intervalul orar 14.00 – 16.00
 • prin virament, în contul de trezorerie, cu menţiunile:
  • Beneficiar: BUGETUL DE STAT
  • Cod fiscal: 4203997
  • Cont IBAN: RO87TREZ70020360150XXXXX
  • Trezorerie operativă Municipiul Bucureşti
  • Explicaţia: alte venituri.
Buletin Informativ (Legea nr. 544/2001):
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice
e) audiențe
f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
g) programele și strategiile proprii
h) lista cuprinzând documentele de interes public
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate