Recrutare ofițeri, subofițeri și soldați profesioniști

Recrutare ofițeri, subofițeri și soldați profesioniști

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a început recrutarea pentru cele peste 3.400 de locuri vacante de ofițeri, subofițeri și soldați profesioniști, existente la nivel național. Aceste măsuri sunt necesare pentru acoperirea deficitului de personal necesar gestionării eficiente a misiunilor specifice.


Din totalul acestora:


  • 1.000 sunt pentru încadrarea subofițerilor conducători auto în cadrul structurilor de intervenție;

  • 577 pentru ofițeri și subofițeri din structurile suport, pentru domeniile prevenire, resurse umane, achiziții, logistică, relații publice, financiar, comunicații și IT, pregătire pentru intervenție, secretariat și centrul operațional;

  • 1.825 pentru încadrarea de soldați profesioniști.


Anunțurile de concurs vor fi afișate pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și/sau pe site-urile inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov sau alte unități subordonate IGSU.

  • pentru soldați profesioniști: învățământul general obligatoriu. ATENȚIE! Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV), învățământul gimnazial (clasele V-VIII) și primii 2 ani ai învățământului secundar superior (clasele IX-X din cadrul învățământului liceal sau primii 2 ani din cadrul învățământului profesional);

  • pentru subofițeri: examenul de bacalaureat cu diplomă;

  • pentru ofițeri: studii de licență în unul dintre domeniile fundamentale necesare ocupării postului pentru care aplică.

Toți cei care vor reuși să ocupe posturile trebuie să fie apți din punct de vedere medical și psihologic.


Pentru ocuparea posturilor de subofițer și ofițer, proba de concurs va consta într-un test de evaluare a cunoștințelor dintr-o tematică și bibliografie specifică cerințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului respectiv.


Probe sportive vor fi susținute numai de către candidații pentru ocuparea celor 1.825 de posturi vacante de soldați profesioniști. Pentru ocuparea posturilor de soldați profesioniști-servanți vor fi recrutați candidații cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, iar pentru locurile din cadrul formațiunii de pază vor fi recrutați candidați cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani. Probele de concurs constau în verificarea existenței fobiilor incompatibile cu sarcinile și responsabilitățile meseriei de pompieri (proba „Urcarea pe scară” și proba „Deplasarea în subsol întunecat”), precum și în evaluarea performanțelor fizice (parcurgerea traseului practic-aplicativ).


  • Proba eliminatorie „Urcarea pe scară” constă în urcarea pe scara culisantă până la nivelul etajului al II-lea, al turnului de instrucție, coborârea și revenirea pe sol. Este declarat „ADMIS” concurentul care a executat corect proba în maximum 90 de secunde.

  • Proba eliminatorie „Deplasarea în subsol întunecat” constă în parcurgerea unui traseu cu lungimea de 20 m și lățimea cuprinsă între 2,5-3 m, amenajat în subsolul întunecat al unei clădiri. Candidatul parcurge traseul echipat cu aparatul de respirat, având vizorul obturat. Pe parcursul traseului se amplasează patru obiecte pe care candidații trebuie să le identifice. Pentru a fi declarat „ADMIS”, candidatul trebuie să identifice minimum două obiecte și să obțină un timp final de maximum 3 minute. Pentru fiecare obiect neidentificat candidatul este penalizat cu câte 20 de secunde.

  • Modul de desfășurare a evaluării fizice prin parcurgerea traseului practic-aplicativ poate fi urmărit la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=HcgzNWscNC4

28.06.2022