Pregătirea salvatorilor, un plus valoare adus misiunilor din dinamică

Pregătirea salvatorilor, un plus valoare adus misiunilor din dinamică

18 militari din IGSU și unitățile subordonate participă, în perioada 24-30 septembrie, la cea de a 4-a serie de pregătire în domeniul stingerii incendiilor la nave aflate pe mare/pe râuri și a executării misiunilor de căutare-salvare și recuperare din apă a persoanelor.


Activitatea se desfășoară la Centrul de Formare a Competențelor MA-CO din Hamburg, Germania și presupune atât activități teoretice, cât și practice, într-unul dintre cele mai moderne centre de pregătire din Europa.


Cu această ocazie, participanții dobândesc cunoștințe și dezvoltă deprinderile necesare în utilizarea tehnicilor și a tacticilor de intervenție specifice, inclusiv în ceea ce privește modul de refulare a apei pentru menținerea stabilității navei, aplicarea trinomului de intervenție, controlul ventilației, lucrul cu sisteme moderne de stingere și managementul personalului la bord în situații de urgență.


Le dorim mult succes și îi felicităm pentru devotamentul, implicarea și perseverența dovedite!


*****


Stagiile de pregătire se derulează în cadrul proiectul MULTIRISC MODUL III, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, al cărui obiectiv general vizează creșterea nivelului de competență a profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență. Perioada alocată cursurilor este 03.09 – 10.12.2023.


Activitatea 7 – ”NAVAL”, aferentă acestui proiect, presupune 14 sesiuni de instruire în domeniul stingerii incendiilor la nave și a executării misiunilor de căutare-salvare și recuperare din apă, activitate de care vor beneficia 188 pompieri din IGSU și unitățile subordonate.


Beneficiile oferite:


·        eficientizarea acțiunilor de intervenție pe apă, prin asigurarea unui nivel de pregătire adaptat nevoilor operative, corelat cu tehnica din dotare și cea care urmează a fi achiziționată;


·        creșterea numărului personalului navigant, specializat în intervenția pentru stingerea incendiilor pe mare, pe râuri și în misiunile de căutare-salvare și recuperare;


·        scăderea timpului de răspuns la intervenții.


SERVICIUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

29.09.2023