Biblioteca


OIG 4012/I.G. din 15.04.2024 pentru modificarea și completarea O.I.G. 4019/I.G. din 17.06.2022 pentru aprobarea Dispozițiilor Tehnice de elaborare a documentelor de planificare, pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, raportare și evaluare a acţiunilor de intervenție ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare

OIG nr. 4012_IG din 15.04.2024.pdf

OIG 4019/17.06.2022 pentru aprobarea Dispozițiilor Tehnice de elaborare a documentelor de planificare, pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, raportare și evaluare a acţiunilor de intervenție ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă

OIG nr. 4019_IG din 17.06.2022 (Dispoziții Tehnice).pdf
Metodologia privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție în cazul urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență
OIG 1413 din 29.07.2013 pentru aprobarea instructiunilor privind interventia serviciilor de urgenta profesioniste-interventie la incendii, cu modificarile si completarile urmatoare - ISU 01

rectificare oig 225 isu 01

rectificare oig 225 isu 01.pdf

OIG nr. IG205 din 26.01.2016 modificare ISU - 01

OIG nr. IG205 din 26.01.2016 modificare ISU - 01.pdf

OIG 225 din 17.10.2016

OIG 225 din 17.10.2016.pdf

OIG pentru aprobarea instructiunilor privind interventia serviciilor de urgenta profesioniste-interventie la incendii, cu modificarile si completarile urmatoare - ISU 01

OIG 1413 din 29.07.2013 pentru aprobarea ISU 01.pdf
OIG 1416 din 29.07.2013 pentru aprobarea Ghidului privind tehnica si tactica stingerii incendiilor-nivel I-tura de serviciu-ISU 04

Ghidul privind tehnica si tactica stingerii incendiilor-nivel I-tura de serviciu-ISU 04

OIG 1416 din 29.07.2013 pentru aprobarea ISU 04.pdf

OIG 4016 din 06.06.2024 pentru modificarea și completarea OIG 4013 din 15.04.2024

OIG 4016 din 06.06.2024 pentru modificarea și completarea OIG 4013 din 15.04.2024.pdf

OIG 4013/I.G. din 15.04.2024 pentru aprobarea CONCEPŢIEI GENERALE privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfăşurarea acţiunilor de răspuns

OIG nr. 4013_IG din 15.04.2024.pdf

OIG 4003/IG din 19.01.2024 de aprobare a unei Instrucțiuni de organizare și funcționare a bazelor de operații pentru situații de urgență - ISU 09/2024

OIG nr. 4003_IG din 19.01.2024 (ISU 09).pdf

OIG 21/IG din 31.08.2023 privind modificarea și completarea O.I.G. 4018/I.G. din 17.06.2022 pentru aprobarea Concepției Generale privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acţiunilor de răspuns, respectiv modificarea și completarea O.I.G. 4019/I.G. din 17.06.2023 pentru aprobarea Dispozițiilor Tehnice de elaborare a documentelor de planificare, pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, raportare și evaluare a acţiunilor de intervenție ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgență.

OIG 21_IG din 31.08.2023.pdf

OIG 4021/IG din 28.07.2023 pentru aprobarea Ghidului privind tehnica și tactica ventilării operaționale la incendii – ISU 12

OIG 4021_IG din 28.07.2022.pdf

OIG 4025/IG/29.11.2022 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordinului MAI nr. 64/2022 privind planificarea, desfășurarea și evaluarea pregătirii prin exerciții a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne la nivelul unităților subordonate IGSU

OIG 4025 din 29.11.2022.pdf

Conceptia nationala de raspuns in caz de epidemii

conceptia nationala de raspuns in caz de epidemii dec2022.PDF

Metodologia de cercetare si stabilire a cauzelor probabile de inceniu

OIG 786 din 2010.pdf

Metodologia privind acreditarea formatorilor și centrelor care desfășoară activități de formare în primul ajutor medical

Metodologie 1.pdf

Concepția națională de răspuns post SEISM

Conceptie Nationala de Raspuns Post Seism.pdf

Concepția națională de răspuns în caz de inundații

Concepția națională de răspuns în caz de inundații.pdf

Concepția națională de răspuns în caz de incendii de pădure

Concepția națională de răspuns în caz de incendii de pădure.pdf

Concepția națională de răspuns în caz de accident nuclear - radiologic

Concepția națională de răspuns în caz de accident nuclear - radiologic.pdf

OIG privind organizarea si desfasurarea educatiei fizice si a sportului

OIG_1535_IG_28.12.2018_ED_FIZ.pdf

Ghid de comunicare

Ghid_de_comunicare.pdf

ISU 07/CBRN 02-Ordinul Inspectorului General nr.105 din 03.04.2014 pentru aporbarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea taberelor de instructie in domeniul CBRN

Ordin_20930_OIG_105_organiz_desf_taberelor_instructie_CBRNe.pdf

OIG privind organizarea și desfășurarea pregătirii personalului operativ din subunitățile de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste- OIG 4014/30.03.2022

OIG 4014_IG_2022 - ISU 06.pdf

Instructiuni de organizare si functionare a punctelor de antrenament, poligoanelor si centrelor de pregatire specifica serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta -ISU 05-

OIG6_2019_ISU-05.pdf

Ghid privind tehnica si tactica stingerii incendiilor

OIG-1416_2013_ISU-04.pdf

INSTRUCTIUNI PRIVIND INTERVENTIA SERVICIILOR DE URGENTA PROFESIONISTE ÎN ACTIUNI DE CAUTARE – SALVARE - ISU 02 -

OIG-1415_2013_ISU-02.pdf

Instructiuni de lucru specifice echipajelor de prim-ajutor calificat

OIG-151IG-ISU 07_12_02_2015.pdf